Zellinger

Zellinger

Meditáció és Konstelláció: a Zen és a Hellinger-módszer ötvözete

A módszer

ALAPELVEK

Világunkat a tudatunk teremti, amilyen minőségű a tudatunk, olyan világot teremtünk magunknak és embertársainknak. Tudatunkat a jelenségek helyes meglátásával, illetve önismeretünk mélyítésével is tisztíthatjuk. Akkor járunk jó úton, ha több szeretetet, bölcsességet és együttérzést teremtünk, mint szenvedést, nélkülözést vagy békétlenséget. Ennek elérése érdekében az általunk gyakorolt és tanított módszer három részből áll: meditáció, konstelláció és a kettőt összekötő energiagyakorlat (qigong/csikung). 

Meditáció és konstelláció

Eleinte kétféle teret látunk: külsőt és belsőt. A kettő közti határ az ‘én’ fala. A zen meditáció felfedi tudattalanunk mélységeit, és a téves nézeteinktől megszabadulva belső terünket tisztítjuk. A konstelláció megmutatja kapcsolataink mélyszerkezetét és helyes irányba fordítja azok működését, ezáltal külső terünket, társasságunkat tisztítjuk. A két tér idővel eggyé válik.

A meditáció az emberi tudat eredeti tisztaságának tapasztalatához vezet el. Eljuthatunk a térszerű/tükörszerű tudat tapasztalatáig. Ezáltal szüntethetjük meg hamis azonosulásainkat, így megnyitván az utat az illúziók felszámolása előtt. 

A konstelláció megmutatja a tudattalanunkban meghúzódó mátrixot, azt az archetípus-hálózatot, amely meghatározza emberi kapcsolatainkat. A felállítás/modellezés során korábbi kötődéseket számolhatunk fel és újakat létesíthetünk. Ennek a tisztasága egyenlő a konstellációban résztvevő tudatok tisztaságával.