A meditáció jótéteményei

A karma és törvénye

Minden karma, legyen az gondolati, érzelmi, beszéd, tett vagy puszta érzékszervi, energiából és információból áll. Ha megváltozik az egyik, megváltozik a másik is. Ha nem uraljuk az egyiket, nem uraljuk a másikat sem. A qigong gyakorlatok egyéni és társas változata egyaránt ráébreszt minket tér és tudat, ember és társa mély, az íratlan törvényeket mindig követő kapcsolatára. A törvény felismerése és megfogalmazása a Dharma: amennyiben az írott törvények tükrözik az íratlant, helyesen járunk el.

Belső és külső rend

A megfelelően végzett meditációs gyakorlat a felébredés felé visz. A szellemi autonómia természetes következményként áll be, és az önkép/világkép letisztázódásával a hitrendszer megfelelően kezd el működni: valami nagyobbat, valaki fontosabbat szolgál, mint önmaga. Ennek folyománya a szilárd értékrend, melyet erkölcsi és etikai normák tükrében is meg lehet fogalmazni, de az íratlan törvényben (Dharma) való menedékvétel sokkal élőbbé és működőképesebbé teszi. Ha ez megvan, akkor az életrend, a világban megnyilvánuló ember helyes beszéde és cselekedete az eredmény. Mindez visszafelé is igaz: ha nincs életrend, akkor értékrend sincs, és ekkor a hitrendszer sincs a helyén, mert nincs egy világos, spirituális hierarchia, mely a szellemi autonómia következménye lenne.

Bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség

Tartós gyakorlás esetében az ember kellő mélységben és tisztasággal rálát mind egyéni, mind páros, családi valamint társadalmi/csoportos karmájára. Ezek megtisztítását a megfelelő gondolati, érzelmi, beszédbeli és tettbéli minőségek megjelenése mutatja. Tudatunk minősége életünk minősége. Egymás segítése magunk segítése. Ha boldog vagy, boldog vagyok. Ha szenvedsz, magam is szenvedek. Boldogok magányban nem lehetünk. Boldogok csak együtt lehetünk.