A haladás fokozatai

A zen kör jó szemléltető eszköz az Úton való haladás modellezésére.

0° A kicsi én, a hétköznapi egoitás és kicsinyes ragaszkodások területe. Nincs kérdés, csak kivetítés, az illúziók folyamatosak, ahogy a bennük való hit is. Nekem van igazam, másnak nincs. Én vagyok fontos, a többiek nem számítanak. Előbb-utóbb az ego börtöne elviselhetetlenné válik, és az ember rákérdez, hogy miért szenved.

90° A tudós én, a megismerés teljességének képzete. Azonosítom a térképet a tájjal, az étlapot az étellel, a nevet és a formát az emberrel. Nincs tovább menet addig, amíg az intellektus le nem száll a maga által teremtett trónról, és az ember el nem indul a tapasztalat útján. „Ha át akarsz jutni a kapun, ne engedj a gondolatnak.” A nyugati gondolkodás tragikus tévedése, hogy a szót helyettesíteni óhajtja a ténnyel, a gondolatatot a tapasztalattal, a képet a valósággal.

180° A nem-én tapasztalata. Ha helyesen gyakorlunk, elérjük a teljes felébredést, eggyé válást, megtisztulást — sok-sok néven nevezhető, de szóba nem fogható, formába nem önthető. Egyik legjobb kifejezés a nem-tudható tapasztalata, avagy az igazi önvaló elérése. Ezzel visszatérünk eredeti, látó, teremtő állapotunkba, mely önképtől, illúzióktól, kényszerűen felvett szerepektől, valamint hamis azonosulásoktól mentes. Nyugaton a katarzis óhajtott ezt jelölni és helyettesíteni, de a tárgyatlan tudat teljes elérése nélkül a tapasztalat nem teljes. Ha pedig az, akkor a vízcsepp visszatér az óceánba — és az óceánná válik.

270° Az újra teremtett én területe. A 180°, a lényeg birtokában a személyiség és az ahhoz fűzhető összes karma átalakíthatóvá válik. Emberi mivoltunk teljes, világos megtapasztalása azt is magával hozza, hogy a személyiségünk minden egyes elemét a maga ilyenségében látjuk: teremtettnek, más karmától függőnek, illetve mulandónak. A lét ezen három alapjegyének a felismerése vezet önmagunk és életvitelünk teljes átalakíthatóságához. Ezen az úton hozhatunk létre, tarthatunk meg vagy törölhetünk el szokásokat, berögződöttségeket, azonosulásokat — személyiségünk minden alkotóelemét.

360° Az önzetlen én állapota. Teljesen hétköznapinak tűnik, bár egyáltalán nem az: mindenféle látszat fenntartása nélkül teljesen természetesen él, tiszta tudattal, önzetlen odafordulással. Ha boldog vagy, boldog vagyok. Ha szomorú vagy, megvigasztallak. Ha éhes vagy, enni adok. Ha szomjas vagy, inni. A helyzetfelismerés, kapcsolat és együttműködés az igazi önvaló tapasztalatával harmonikussá válik. A rendszeres meditációs gyakorlat a karma mind a négy osztályát tisztán tartja.