A négy nemes igazság

A klasszikus formájában Sákjamuni Buddha alaptanításának tekintett struktúrát a mai világ változtatás nélkül használhatja bármiféle problémamegoldásra. Az ember mindig is boldogságkereső és szenvedéskerülő lény marad: ez meghatározza motivációját, szándékát és akaratát. Álljon itt az eredeti tanítás, a modern értelmezéssel párhuzamosan.

  1. A szenvedés ténye / felismerem a problémát
  2. A szenvedés oka / meglátom, hogyan keletkezett
  3. A szenvedés megszüntetése / rájövök a megoldásra
  4. A szenedés megszüntetésének útja / végrehajtom a módszert

A meditáció és konstelláció alkalmazásában mind a benső, mind a külső térben használjuk a fenti látásmódot a négyféle karma felismerésében és megtisztításában. A zen útján ráláthatunk, hogy miként hozzuk létre, tartjuk fent és bontjuk le tudatformáinkat, azonosulásainkat, mintázatainkat. Ezzel gyökerében változtathatjuk meg magunk és mások életélményét.