A módszer működése

A klienssel folytatott egyéni konzultáció után akár a meditáció, akár a konstelláció módszerével el lehet kezdeni a fájdalmas azonosulás feloldását. Az egyéni konstelláció materiális segédeszközökkel történik, a csoportos esetében segítők vannak jelen, akik egy ponton maguk is klienssé válhatnak. A folyamat egyéni és csoportos része egyaránt teljes diszkrécióval zajlik. 

A qigong és ebből származó gyakorlat megmutatja a jelenlét és karma törvényét: energia és információ/tudattartalom összetétele minden karma, amit csak tapasztalunk. Ha megváltozik az egyik alkotórész, megváltozik a másik is. Ha az egyik megtisztul, megtisztul a másik is.